BE-ePBcQoJfqt-Mz2WaSjlnPco3_bL3c

SUNFLEX Roof-in Plus 1 x 50 m

SUNFLEX Roof-in Plus 1 x 50 m

Parotěsná fólie Sunflex Roof-in Plus je vysoce parotěsná fólie, která zároveň díky metelizované vrstvě odráží zpět do místnosti sálavé teplo a díky bublinkové vrstvě tepelně izoluje. Díky těmto vlastnostem umí tato fólie nahradit 5 cm tepelné izolace.

Dostupnost:
Skladem
Katalogové číslo:
711100500000
Záruka:
2 roky

56,00 Kč

46,28 Kč bez DPH


Poznámka: Uvedená cena je za jednotku zboží (1 m2). Produkt je možno zakoupit v min. množství: 10.00 m2, dále pak po 10.00 m2.

Fólie SUNFLEX® Roof-In Plus v sobě kombinuje vlastnosti tepelné izolace, parozábrany (parotěsné fólie) a odrazu tepla (termoreflexe). Díky této unikátní kombinaci fólie SUNFLEX® Roof-In Plus významně šetří náklady na vytápění.

 
Popis výrobku SUNFLEX Roof-in Plus
 
Parotěsná reflexní folie pro vnitřní konstrukce stěn nebo zateplených podkroví s tepelně izolačním účinkem. Je vyrobena laminací speciální bariérové bublinkové folie a reflexní folie. Složení Sunflexu Roof-in Plusu je Polyester – hliník – polyetylen – bublinková folie (polyetylen)
 
 
Vlastnosti fólie SUNFLEX Roof-inPlus
 • 100% parozábrana (fólie nepředstavuje žádný prvek do systému navíc)
 • odráží až 95 % sálavého tepla zpět do místnosti
 • uspoří až 20 % tepelné energie (výrazně snižuje náklady na vytápění)
 • ochrana proti elektromagnetickému záření
 • velice pevná fólie
 • odolná proti slunečnímu UV záření a chemickým látkám
 • velice dlouhá životnost
 • složení vrstev: polyester / hliník / polyetylén / bublinková fólie (polyetylen)
 
Parozábrana SUNFLEX® Roof-In Plus je vyrobena z unikátní vícevrstvé bublinkové fólie polaminované reflexní metalickou vrstvou. Tato metalická vrstva, uzavřena pro dlouhou životnost mezi dvě tenké fólie, odráží až 95 % tepelného záření zpět do vytápěného prostoru. Fólie SUNFLEX® Roof-In Plus spolu se  vzduchovou mezerou mezi fólií a vnitřním obkladem působí jako dodatečné izolace se stejným tepelným odporem jako 6 cm minerální vaty (tepelný odpor vrstvy s 3cm vzduchovou mezerou je 1,1 m2 k/W). Použitím fólie SUNFLEX® Roof-In Plus se také eliminují tepelné mosty v místech krokví.
 
 
Použití fólie SUNFLEX Roof-inPlus

- šikmé střechy včetně nízkých sklonů                                            
- pro všechny typy střech a izolačních systémů 
- ploché střechy 
- pro všechny typy střech a izolačních systémů 
- izolační systémy obvodových stěn dřevostaveb 
- nepoužívá se u difúzně otevřených staveb 
 

Aplikace parotěsné fólie SUNFLEX Roof-in Plus

- Folie se instaluje pod krokve nebo do vnitřní konstrukce obvodové stěny reflexní vrstvou směrem do interiéru. 
- Doporučený přesah pásů je 6 - 10 cm. Přesahy se slepují oboustrannou lepicí páskou a spoje ještě AL reflexní páskou, aby se účinně zamezilo pronikání vodních par a proudění vzduchu do izolace. 
- U napojení na svislé stěny, rámy oken, popř. zakončení kolem komínů nebo ventilačních prostupů je v rámci zachování parotěsnosti a vzduchotěsnosti nutno folii důsledně dotěsnit butylkaučukovou páskou nebo pružným tmelem na parozábrany. 
- Na folii se pomocí krokvových nástavců,popř. přímých závěsů, instaluje SDK rastr pro finální obklad. 
- Pro zachování schopnosti fólie odrážet sálavé teplo je nutné vytvořit vzduchovou mezeru mezi folií a vnitřním obkladem (sádrokartonem, palubkami apod.) o šířce min. 2 cm, nejlépe 5 cm i více. (Vzduchovou mezeru může tvořit např. SDK rastr)
- Skladovat v suchu 
- nevystavovat UV záření
 

Montáž parozábrany SUNFLEX Roof-in Plus

Montáž fólie SUNFLEX® Roof-In Plus je velice snadná a je shodná s montáží klasické parozábrany. V případě izolace střechy napneme fólii pod krovy reflexní stranou směrem do místnosti. Přesah jednotlivých pásů fólie se ponechá cca 5 cm. Veškeré spoje se musí důkladně slepit páskou, aby se zamezilo pronikání vodních par do izolace. Také kolem stěn, střešních oken a komínů je nutno fólii řádně dotěsnit butylovou páskou nebo trvale pružným tmelem. Na fólii se namontují dřevěné hranoly nebo kovové profily, na které se připevní sádrokarton, příp. jiný obklad. Vzduchovou mezeru mezi fólií a obkladem (cca 3 cm) je nutno dodržet pro zachování maximálního efektu termoreflexe.
 
Při montáži parozábrany SUNFLEX® Roof-In Plus na stěnu či strop je postup obdobný. Fólie se napne na zeď (strop) reflexní stranou směrem do místnosti. Následně se postupuje jako při izolaci střechy.
 
V případě, že není možné dodržet vzduchovou mezeru mezi fólií a sádrokartonem nebo mezi fólií a dodatečnou izolací, napneme fólii SUNFLEX® Roof-In Plus reflexní stranou směrem z místnosti. Důvodem tohoto postupu je, že bublinková fólie takto vytvoří alespoň minimální vzduchovou mezeru, která umožní sálání tepla, a tedy i jeho odraz. Při tomto způsobu montáže není ovšem dosaženo maximálního efektu termoreflexe.
 
 
Technická data fólie SUNFLEX Roof-in Plus 
 
Reakce na oheň EN 13501-1 F
Rozměr role - délka EN 1848-2 min. 50 m
Rozměr role - šířka EN 1848-2 min.1,0 m +/-3%
Tloušťka EN 1849-2 2,7 mm +/-0,02 mm
Plošná hmotnost EN 1849-2 125 g/m+/-5%
Vodotěsnost EN 1928 vyhovuje (2 kPa)
Propustnost pro vodní pary EN 12572 sd = 250 m
Pevnost podélná/příčná EN 12311-2 130/140 N/50 mm
Tažnost podélná/příčná EN 12311-2 40/20 %
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry EN 1296, EN 1931 vyhovuje
Smykové namáhání EN 12317-2 min. 115 N
Odolnost proti protrhávání EN 12310-1 min. 50 N
Odolnost proti nárazu EN 12691 met. A a B

vyhovuje min. pro 300 mm

 

 

Střešní systém SUNFLEX

Prodyšná folie SUNFLEX ROOF-OUT spolu s parotěsnou folií SUNFLEX ROOF-IN Plus tvoří vysoce energeticky úsporný systém, který optimálně ochrání stavební konstrukce spolu s tepelnou izolací před fyzikálními procesy a vlivy (vlhkostní vlivy, zatékání, náhlé teplotní změny působící na životnost materiálů).


Montáž
Fólii napneme pod krovy reflexní stranou směrem do místnosti. Přesah pásů se ponechá cca 5 cm. Spoje se slepí důkladně páskou, aby se zamezilo pronikání vodních par do izolace. Také kolem stěn, střešních oken a komínů je nutno fólii řádně dotěsnit butylovou 1páskou nebo trvale pružným tmelem.

Na fólii se namontují dřevěné hranoly nebo kovové profily, na které se připevní sádrokarton, příp. jiný obklad. Vzduchovou mezeru mezi fólií a obkladem (cca 3 cm) je nutno dodržet pro zachování reflexních vlastností.

 

 

 

 

1. laťování,
2. kontralatě,
3. paropropustná reflexní fólie Sunflex Roof-Out,
4. tepelná izolace
5. parotěsná reflexní fólie Sunflex Roof-In
6. vzduchová mezera vytvořená pomocí dřevěných latí nebo CD profilů
7. vnitřní obklad

 

 

 


 • Autor:
  Maxmilián
  Datum:
  21. 6. 2018
  Kde je třeba dodržet vzduchovou mezeru u parotěsné fólie SUNFLEX Roof-In Plus?
 • Autor:
  Prodavač
  Datum:
  21. 6. 2018
  Vzduchovou mezeru (min. 2 cm) je nutno dodržet mezi fólií a obkladem (sádrokartonem). Mezeru není nutno ponechávat mezi fólií a tepelnou izolací.
 • Autor:
  Maxmilián
  Datum:
  21. 6. 2018
  Jaký je rozdíl mezi SUNFLEX Roof-In Plus a Floor Plus?
 • Autor:
  Prodavač
  Datum:
  21. 6. 2018
  Bublinková fólie u SUNFLEX Floor Plus je vyrobena ze silnějšího polyetylenu, aby unesla zatížení podlahy. Můžeme ji použít i jako parozábranu místo Roof-In Plus; opačně se však zaměnit nemohou!
 • Autor:
  Maxmilián
  Datum:
  21. 6. 2018
  Zaujala mě fólie SUNFLEX Roof In Plus, ale v tuto chvíli mám již namontované SDK profily. Je nějaké řešení, jak zachovat vzduchovou mezeru?
 • Autor:
  Prodavač
  Datum:
  21. 6. 2018
  Buď profily demontujte, nebo na stávající rastr upevněte fólii a na ni ještě jeden SDK rastr. Je to sice na první pohled mírné navýšení nákladů, to se vám však brzy vrátí v podobě úspor za vytápění.
 • Autor:
  Maxmilián
  Datum:
  21. 6. 2018
  Jakým způsobem se montuje parozábrana SUNFLEX, je-li podkrokevní vrstva izolace 150 a více mm?
 • Autor:
  Prodavač
  Datum:
  21. 6. 2018
  Montážně nejjednodušším řešením je použití speciálních krokvových nástavců Rigips (naleznete na webových stránkách výrobce). Tyto nástavce se z jedné strany upevní vruty na krokve a z druhé strany mají montážní plochu pro upevnění parozábrany a sádrokartonových profilů. Na tuto plochu se nejprve přilepí fólie a teprve potom sádrokartonový rastr
 • Autor:
  Maxmilián
  Datum:
  21. 6. 2018
  Může být v podkroví dodatečná izolace pod reflexní parozábranou?
 • Autor:
  Prodavač
  Datum:
  21. 6. 2018
  Ano, jen je třeba dodržet zásadu, že pod parotěsnou fólií nesmí být tloušťka izolace větší než 1/5 hlavní izolace nad fólií. V opačném případě hrozí vznik rosného bodu pod parozábranou a průnik kondenzátu do podkroví.

Akce týdne

 • Polykarbonátová deska BASIC - 10 mm  

  Polykarbonátová deska BASIC - 10 mm

Navštívené produkty

 • SUNFLEX Roof-in Plus 1 x 50 m  

  SUNFLEX Roof-in Plus 1 x 50 m

Nejprodávanější

 • Tyvek UV Facade Tape  

  Tyvek UV Facade Tape

 • Distanční podložka trapéz, 100 ks/bal  

  Distanční podložka trapéz, 100 ks/bal

 • Nerez vrut V2A s nerezovou podložkou 4,5 x 45 mm - 20ks  

  Nerez vrut V2A s nerezovou podložkou 4,5 x 45 mm - 20ks

 • Nerez vrut V2A s nerezovou podložkou 4,5 x 45 mm - 100ks  

  Nerez vrut V2A s nerezovou podložkou 4,5 x 45 mm - 100ks

 • Hřeby "lepenkáče" drážkované - 25x3,5mm 2 kg/bal  

  Hřeby "lepenkáče" drážkované - 25x3,5mm 2 kg/bal

 • SUNFLEX Roof-in Plus 1 x 50 m  

  SUNFLEX Roof-in Plus 1 x 50 m

 • Metalizovaná páska AL - 50 m x 50 mm stříbrná  

  Metalizovaná páska AL - 50 m x 50 mm stříbrná

 • Distanční podložka trapéz, 20 ks/bal  

  Distanční podložka trapéz, 20 ks/bal

 • Palram Trapéz polykarbonátová deska - čirá 3000 x 1060 mm  

  Palram Trapéz polykarbonátová deska - čirá 3000 x 1060 mm

 • Upevňovací vrut V5143 - 4x30 mm - nerez A2, drážka Torx  

  Upevňovací vrut V5143 - 4x30 mm - nerez A2, drážka Torx

Nakupujte u nás

Ověřený obchod Zákaznickým servisem jsme získali prestižní ověření.

Skvělé ceny U nás nakupujete za internetové ceny.

Věrnost se vyplácí Nakupujte u nás pravidelně a získejte věrnostní výhody.

Newsletter

Chcete se dozvědět o novinkách a akcích jako první?

Gutta ČR